Konkurs “Złap rybkę”

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie zaprasza dzieci do udziału w konkursie „Złap Rybkę”. Konkurs ma na celu upowszechnianie wiedzy o rybach słodkowodnych, krzewienie pasji i zainteresowań związanych z wędkarstwem oraz promocję tradycji rybackich regionu lubelskiego.

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 7-15 lat zamieszkujących teren województwa lubelskiego. Prace konkursowe należy dostarczyć do dnia 31 lipca 2024 roku. Jury konkursu wyłoni laureatów I, II i III miejsca oraz wyróżnienia.

Prace konkursowe należy nadsyłać za pośrednictwem poczty: na adres: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Grottgera 4, 20-029 Lublin, z dopiskiem: Konkurs „Złap rybkę” lub dostarczyć osobiście do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Grottgera 4, w godzinach 7.30-15.30, z dopiskiem: Konkurs „Złap rybkę”.

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWL w Lublinie, tel. 81 44 16 532

Regulamin konkursu i kartę zgłoszenia można pobrać tutaj:

image_pdfimage_print