Aktualności

Informacja o realizacji operacji własnej

drukuj
W nawiązaniu do ogłoszenia z dnia 28 marca 2019 r., dotyczącego zamiaru realizacji operacji własnej z zakresu: Aktywizacji sektora rybackiego w celu zwiększenia jego roli w rozwoju społeczności, opublikowanego na stronie internetowej Stowarzyszenia informujemy, że w przewidzianym terminie tj. do dnia 30 kwietnia 2019 r. żaden podmiot nie zgłosił zamiaru realizacji w/w operacji.

W związku z tym Stowarzyszenie LGR “W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” będzie realizować powyższe przedsięwzięcie jako operację własną.