Aktualności

Doradztwo w aplikowaniu o środki z PO RYBY

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do korzystania z doradztwa w aplikowaniu o pomoc z EFRiM w ramach PO RYBY na lata 2014-2020. Doradztwo udzielane będzie zgodnie z zasadami doradztwa, stanowiącymi załącznik nr 2 do Regulaminu Biura, wg poniższego harmonogramu:

Miejsce Data i godziny
Biuro Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Rybacka
“W dolinie Tyśmienicy i Wieprza”
ul. Słowackiego 11, 21-100 Lubartów
25.06.2018 r. (poniedziałek), godz 13:00-15:00
26.06.2018 r. (wtorek), godz 13:00-15:00
02.07.2018 r. (poniedziałek), godz 13:00-15:00
03.07.2018 r. (wtorek), godz 13:00-15:00

W uzasadnionych przypadkach doradztwo prowadzone jest w innym miejscu i terminie, w szczególności, w sytuacji zgłoszenia potrzeby doradztwa przez osoby niesprawne ruchowo lub inne osoby z grup defaworyzowanych. W takim przypadku wymaga się uprzednie telefoniczne lub e-mailowe ustalenie terminu.

print