Dokumenty

DOKUMENTY NA WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA:

Dokumenty wymagające podania hasła do otwarcia
(hasło przesłane pismem zawiadamiającym o WZC):

DOKUMENTY STRATEGICZNE:

DOKUMENTY DLA BENEFICJENTÓW:

DOKUMENTY DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE:

DOKUMENTY DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE – archiwalne, obowiązujące:

DOKUMENTY DO WNIOSKU O PŁATNOŚĆ

DOKUMENTY DO WNIOSKU O PŁATNOŚĆ – archiwalne, obowiązujące

ARCHIWALNE DOKUMENTY DLA BENEFICJENTÓW:

Dokumenty archiwalne dostępne są na stronie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: (link)

POZOSTAŁE DOKUMENTY I REGULAMINY LGR:

LOGOTYPY I WZORY TABLIC:

POZWOLENIA/ZGŁOSZENIA: