Aktualności

Dodatkowe spotkania informacyjne dot. rozliczania projektów

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” zaprasza na dodatkowe spotkania dotyczące rozliczania wniosków pochodzących środków z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, objętych Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020.

Na spotkaniu przedstawione zostaną przykładowe sposoby rozliczania operacji, niezbędne dokumenty składane przy wniosku o płatność, wymagania jakim powinny odpowiadać wnioski o płatność oraz tryb składania tych wniosków.

Harmonogram spotkań informacyjnych

Miejsce spotkania Adres Data i godzina
Biuro LGR
„W dolinie
Tyśmienicy
i Wieprza”
ul. Słowackiego 11,
21-100 Lubartów
20.12.2018r. (czwartek),
godz. 13:00
28.12.2018r. (piątek),
godz. 13:00

Prosimy o telefoniczne potwierdzenie obecności na spotkaniu, tel. 533 363 332.

print