Cele priorytetu 4 PO RYBY:

Pomoc finansowa na realizację operacji w ramach działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność jest przyznawana na realizację następujących celów:Wyznaczone cele lokalnej strategii rozwoju:

Cel ogólny 1. Innowacyjna przedsiębiorczość wykorzystująca wodny potencjał dolin Tyśmienicy i Wieprza

  Cel szczegółowy 1.1. Tworzenie nowych miejsc pracy poza sektorem rybackim

  Cel szczegółowy 1.2. Utrzymanie miejsc pracy dzięki inwestycjom rozwojowym w sektorze rybackim


Cel ogólny 2. Wysoka jakość życia w oparciu o dobrostan społeczny i dziedzictwo kulturowe oraz atuty środowiska naturalnego

Cel szczegółowy 2.1. Zwiększenie potencjału turystycznego i rekreacyjnego na obszarze rybackim

  Cel szczegółowy 2.2. Wspieranie i wykorzystanie atutów środowiska naturalnego


Cel ogólny 3. Zintegrowane rybactwo w dolinie Tyśmienicy i Wieprza – promocja, wymiana wiedzy i doświadczeń

Cel szczegółowy 3.1. Wzrost wiedzy na obszarze zależnym od rybactwa i utrzymanie dialogu społecznego

  Cel szczegółowy 3.2. Popularyzacja i promocja rybactwa śródlądowego


Tabela zgodności celów i przedsięwzięć LSR z celami priorytetu 4

Tabela zgodności celów i przedsięwzięć LSR z celami priorytetu 4