Ogłoszenia o konkursach


Ogłoszenie o naborach wniosków nr 1/2022

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza ogłasza nabór wniosków w ramach w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”, objętych Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY).

Zakres tematyczny operacji: Rozwój gospodarstw rybackich i podmiotów związanych z sektorem rybackim (przedsięwzięcie 1.2.1).

Wysokość limitu środków w ramach ogłaszanego naboru: 129 948,00 zł.

Termin składania wniosków: Od 04 sierpnia 2022r. do 19 sierpnia 2022r. do godz. 12:00.

Kryteria wyboru operacji (link)

Czytaj całe ogłoszenie


Ogłoszenie o naborach wniosków nr 2/2022

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza ogłasza nabór wniosków w ramach w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”, objętych Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY).

Zakres tematyczny operacji: Podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej niezwiązanej z podstawową działalnością rybacką (przedsięwzięcie 1.2.2).

Wysokość limitu środków w ramach ogłaszanego naboru: 250 000,00 zł.

Termin składania wniosków: Od 04 sierpnia 2022r. do 19 sierpnia 2022r. do godz. 12:00.

Kryteria wyboru operacji (link)

Czytaj całe ogłoszenie

Uwaga!!! Nabór wniosków nr 2/2022 skierowany jest wyłącznie do podmiotów uprawnionych do rybactwa (art. 4 ust. 1 Ustawy o rybactwie śródlądowym – Dz.U. 2022 poz.883).


Ogłoszenie o naborach wniosków nr 3/2022

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza ogłasza nabór wniosków w ramach w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”, objętych Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY).

Zakres tematyczny operacji: Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LGR (przedsięwzięcie 2.1.1).

Wysokość limitu środków w ramach ogłaszanego naboru: 1 340 625,56 zł.

Termin składania wniosków: Od 04 sierpnia 2022r. do 19 sierpnia 2022r. do godz. 12:00.

Kryteria wyboru operacji (link)

Czytaj całe ogłoszenie


Ogłoszenie o naborach wniosków nr 4/2022

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza ogłasza nabór wniosków w ramach w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”, objętych Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY).

Zakres tematyczny operacji: Wspieranie działań informacyjno-promocyjnych o zasięgu lokalnym, ponadregionalnym i międzynarodowym na obszarze LGR (przedsięwzięcie 3.2.1).

Wysokość limitu środków w ramach ogłaszanego naboru: 100 000,00 zł.

Termin składania wniosków: Od 04 sierpnia 2022r. do 19 sierpnia 2022r. do godz. 12:00.

Kryteria wyboru operacji (link)

Czytaj całe ogłoszenieDOKUMENTY DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE:

DOKUMENTY DO WNIOSKU O PŁATNOŚĆ

POZOSTAŁE DOKUMENTY:
Spotkania konsultacyjne

Zapraszamy na spotkania konsultacyjne dotyczące możliwości uzyskania wsparcia finansowego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze na lata 2014-2020”.
Na spotkaniu możliwe będzie m.in. uzyskanie informacji dotyczących możliwości otrzymania dofinansowania do realizowanych operacji, kwalifikowalności kosztów, sposobu wypełniania dokumentów oraz załączania niezbędnych załączników, a także weryfikacja dokumentów składanych podczas ogłoszonych naborów wniosków.
Ze względu na wysoki stopień rozprzestrzeniania się choroby COVID-19, spotkania przyjęły formę spotkań indywidualnych. Aby skorzystać z doradztwa na takim spotkaniu należy wypełnić poniższe zgłoszenie:

  19.08.2022r. nie udzielamy doradztwa!!!

  * pola obowiązkowe

  document.getElementById( "ak_js_1" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
  Ogłoszenia o konkursach

  Ogłoszenie o naborach wniosków nr 1/2022

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza ogłasza nabór wniosków w ramach w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”, objętych Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY).

  Zakres tematyczny operacji: Podejmowanie lub rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGR (przedsięwzięcie 1.1.1).

  Wysokość limitu środków w ramach ogłaszanego naboru: 484 298,00 zł.

  Termin składania wniosków: Od 06 grudnia 2021r. do 20 grudnia 2021r. do godz. 14:00.

  Kryteria wyboru operacji (link)

  Czytaj całe ogłoszenie


  Ogłoszenie o naborach wniosków nr 2/2021

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza ogłasza nabór wniosków w ramach w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”, objętych Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY).

  Zakres tematyczny operacji: Rozwój gospodarstw rybackich i podmiotów związanych z sektorem rybackim (przedsięwzięcie 1.2.1).

  Wysokość limitu środków w ramach ogłaszanego naboru: 442 350,00 zł.

  Termin składania wniosków: Od 06 grudnia 2021r. do 20 grudnia 2021r. do godz. 14:00.

  Kryteria wyboru operacji (link)

  Czytaj całe ogłoszenie


  Ogłoszenie o naborach wniosków nr 3/2021

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza ogłasza nabór wniosków w ramach w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”, objętych Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY).

  Zakres tematyczny operacji: Podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej niezwiązanej z podstawową działalnością rybacką (przedsięwzięcie 1.2.2).

  Wysokość limitu środków w ramach ogłaszanego naboru: 317 922,00 zł.

  Termin składania wniosków: Od 06 grudnia 2021r. do 20 grudnia 2021r. do godz. 14:00.

  Kryteria wyboru operacji (link)

  Czytaj całe ogłoszenie


  Ogłoszenie o naborach wniosków nr 4/2021

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza ogłasza nabór wniosków w ramach w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”, objętych Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY).

  Zakres tematyczny operacji: Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LGR (przedsięwzięcie 2.1.1).

  Wysokość limitu środków w ramach ogłaszanego naboru: 116 299,00 zł.

  Termin składania wniosków: Od 06 grudnia 2021r. do 20 grudnia 2021r. do godz. 14:00.

  Kryteria wyboru operacji (link)

  Czytaj całe ogłoszenie


  Ogłoszenie o naborach wniosków nr 5/2021

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza ogłasza nabór wniosków w ramach w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”, objętych Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY).

  Zakres tematyczny operacji: Zabezpieczanie i przywracanie stanu pierwotnego produkcji rybackiej (przedsięwzięcie 2.2.1).

  Wysokość limitu środków w ramach ogłaszanego naboru: 555 151,00 zł.

  Termin składania wniosków: Od 06 grudnia 2021r. do 20 grudnia 2021r. do godz. 14:00.

  Kryteria wyboru operacji (link)

  Czytaj całe ogłoszenie


  Ogłoszenie o naborach wniosków nr 6/2021

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza ogłasza nabór wniosków w ramach w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”, objętych Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY).

  Zakres tematyczny operacji: Wspieranie działań informacyjno-promocyjnych o zasięgu lokalnym, ponadregionalnym i międzynarodowym na obszarze LGR (przedsięwzięcie 3.2.1).

  Wysokość limitu środków w ramach ogłaszanego naboru: 129 948,00 zł.

  Termin składania wniosków: Od 06 grudnia 2021r. do 20 grudnia 2021r. do godz. 14:00.

  Kryteria wyboru operacji (link)

  Czytaj całe ogłoszenie