1

Indywidualne spotkania konsultacyjne

Zapraszamy na indywidualne spotkania konsultacyjne dotyczące możliwości uzyskania wsparcia finansowego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze na lata 2014-2020”.
Na spotkaniu możliwe będzie m.in. uzyskanie informacji dotyczących możliwości otrzymania dofinansowania do realizowanych operacji, kwalifikowalności kosztów, sposobu wypełniania dokumentów oraz załączania niezbędnych załączników, a także weryfikacja dokumentów składanych podczas ogłoszonych naborów wniosków. Doradztwo podczas konsultacji jest dodatkowo punktowane przy ocenie wniosków o wsparcie.
Aby skorzystać z doradztwa na takim spotkaniu należy wypełnić poniższe zgłoszenie:

  19.08.2022r. nie udzielamy doradztwa!!!

  * pola obowiązkowe

  Zasady doradztwa
  Ogłoszenia o konkursach


  Ogłoszenie o naborach wniosków nr 1/2022

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza ogłasza nabór wniosków w ramach w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”, objętych Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY).

  Zakres tematyczny operacji: Rozwój gospodarstw rybackich i podmiotów związanych z sektorem rybackim (przedsięwzięcie 1.2.1).

  Wysokość limitu środków w ramach ogłaszanego naboru: 129 948,00 zł.

  Termin składania wniosków: Od 04 sierpnia 2022r. do 19 sierpnia 2022r. do godz. 12:00.

  Kryteria wyboru operacji (link)

  Czytaj całe ogłoszenie


  Ogłoszenie o naborach wniosków nr 2/2022

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza ogłasza nabór wniosków w ramach w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”, objętych Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY).

  Zakres tematyczny operacji: Podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej niezwiązanej z podstawową działalnością rybacką (przedsięwzięcie 1.2.2).

  Wysokość limitu środków w ramach ogłaszanego naboru: 250 000,00 zł.

  Termin składania wniosków: Od 04 sierpnia 2022r. do 19 sierpnia 2022r. do godz. 12:00.

  Kryteria wyboru operacji (link)

  Czytaj całe ogłoszenie

  Uwaga!!! Nabór wniosków nr 2/2022 skierowany jest wyłącznie do podmiotów uprawnionych do rybactwa (art. 4 ust. 1 Ustawy o rybactwie śródlądowym – Dz.U. 2022 poz.883).


  Ogłoszenie o naborach wniosków nr 3/2022

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza ogłasza nabór wniosków w ramach w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”, objętych Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY).

  Zakres tematyczny operacji: Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LGR (przedsięwzięcie 2.1.1).

  Wysokość limitu środków w ramach ogłaszanego naboru: 1 340 625,56 zł.

  Termin składania wniosków: Od 04 sierpnia 2022r. do 19 sierpnia 2022r. do godz. 12:00.

  Kryteria wyboru operacji (link)

  Czytaj całe ogłoszenie


  Ogłoszenie o naborach wniosków nr 4/2022

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza ogłasza nabór wniosków w ramach w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”, objętych Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY).

  Zakres tematyczny operacji: Wspieranie działań informacyjno-promocyjnych o zasięgu lokalnym, ponadregionalnym i międzynarodowym na obszarze LGR (przedsięwzięcie 3.2.1).

  Wysokość limitu środków w ramach ogłaszanego naboru: 100 000,00 zł.

  Termin składania wniosków: Od 04 sierpnia 2022r. do 19 sierpnia 2022r. do godz. 12:00.

  Kryteria wyboru operacji (link)

  Czytaj całe ogłoszenie  DOKUMENTY DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE:

  DOKUMENTY DO WNIOSKU O PŁATNOŚĆ

  POZOSTAŁE DOKUMENTY:
  XXVII Krajowa Konferencja Hodowców Karpia

  Zapraszamy na XXVII Krajową Konferencję Hodowców Karpia oraz Szkolenie Producentów Ryb, które odbędą się w dniach 21-23 września 2022 r. w czterogwiazdkowym Hotelu Klimczok usytuowanym u podnóża Góry Klimczok, w odległości 2 km od centrum Szczyrku.
  Zapisy na Konferencję-Szkolenie trwają do 05 sierpnia 2022 r.
  Liczba miejsc ograniczona.
  Nie zwlekaj do ostatniej chwili. Zapisz się już dziś!

  W celu zgłoszenia udziału, prosimy o odsyłanie wypełnionej jednej z poniższej kart zgłoszeniowych na adres: biuro@ptryb.pl
  Karta zgłoszeniowa (wersja *.docx)
  Karta zgłoszeniowa (wersja *.pdf)

  Więcej informacji na stronie Polskiego Towarzystwa Rybackiego: www.ptryb.pl
  Piknik Integracyjny Promujący Tradycje Rybackie

  W niedzielę 03 lipca br. w Nowodworze odbył się Piknik Integracyjny Promujący Tradycje Rybackie. Głównym celem było upowszechnianie tradycyjnego rybactwa śródlądowego wśród mieszkańców Gminy Nowodwór. Piknik odbył się dzięki wsparciu lokalnych sponsorów, w tym gospodarstw rybackich, jak i wsparciu z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze. Współpracy Urzędu Gminy z paniami z Kół Gospodyń Wiejskich zaowocowała możliwością degustacji potraw z ryb pochodzących z pobliskich stawów.