Wizyta studyjna w Królestwie Danii

W dniach 13-18 września 2021 r. przedstawiciele sektora rybackiego uczestniczyli w wyjeździe studyjnym w ramach operacji pt. Wymiana doświadczeń oraz sprawdzonych rozwiązań między podmiotami wykonującymi rybołówstwo śródlądowe, na szczeblu unijnymi krajowym – finansowanej ze środków Unii Europejskiej w zakresie Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020 (etap II – wyjazd studyjny do Królestwa Danii).

Operacja realizowana w ramach  działania 1.16 „Propagowanie kapitału ludzkiego, tworzenie miejsc pracy i dialog społeczny – szkolenia zawodowe, tworzenie sieci kontaktów, dialog społeczny oraz wsparcie dla małżonków i partnerów życiowych” zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020”.

W trakcie wizyty 15 uczestników uczestniczyło w szkoleniach na tematy:

  • Duńskie rybactwo na wodach otwartych
  • Gospodarka rybacka na wodach otwartych w Danii
  • Podstawy sztucznego rozrodu ryb w warunkach kontrolowanych
  • Rozród ryb w warunkach kontrolowanych – osiągnięcia, zagrożenia, perspektywy
  • Podstawy rozrodu sandacza w warunkach kontrolowanych
  • Zapoznanie się z praktycznymi aspektami związanymi z rozrodem i produkcją materiału ryb na cele zarybieniowe w Aquapri
  • Rozród praktyczny sandacza w Aquapri
  • Produkcja materiału zarybieniowego na przykładzie sandacza
  • Problem zwierząt chronionych i ich wpływ na gospodarkę rybacką w Danii i w Polsce

Operacja finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze na lata 2014-2020″.

window.onload = function(e) { if(typeof ugCheckForErrors == "undefined"){ document.getElementById("unitegallery_1_1").innerHTML = "Unite Gallery Error - gallery js and css files not included in the footer. Please make sure that wp_footer() function is added to your theme.";} else{ ugCheckForErrors("unitegallery_1_1", "jquery");} };