Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 7/2018

Zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług kadrowo-księgowych dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” w zakresie realizacji operacji w ramach działania „Koszty bieżące i aktywizacja”, objętych Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Więcej informacji w poniższych załącznikach:

Zapytanie ofertowe nr 7

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

print