Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza”

Na podstawie § 21 ust. 2 i 3 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia, że zwołuje na dzień 27 czerwca 2024 r. (czwartek) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza”.

Posiedzenie odbędzie się w I terminie o godzinie 13:00 w Zajeździe Wincentów, Wincentów 28A, 21-100 Lubartów (przy trasie nr 19). W przypadku, gdy na Walne Zebranie Członków nie przybędzie w I terminie co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania, Zarząd zwołuje zebranie w II terminie, tj. o godzinie 13:15 w tym samym dniu i miejscu.

W przypadku braku możliwości osobistego udziału w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” w dniu 27 czerwca 2024 r., prosimy o wskazanie pełnomocnika do reprezentowania. Wówczas w dniu zebrania należy złożyć pracownikowi biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” pisemne pełnomocnictwo do reprezentowania i głosowania w imieniu członka stowarzyszenia. Druk pełnomocnictwa załączono do niniejszego zawiadomienia oraz udostępniono do pobrania na stronie internetowej LGR: lgr-lubelskie.pl.

Hasło do otwarcia dokumentów sprawozdawczych zostało przesłane pocztą pismem zawiadamiającym o Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia LGR. Projekty uchwał, sprawozdanie merytoryczne, sprawozdanie finansowe, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz projekt zmian treści Statutu Stowarzyszenia dostępne również są do wglądu w biurze stowarzyszenia LGR w Lubartowie, ul. Legionów 16.

Proponowany porządek obrad

Druk pełnomocnictwa

Dokumenty wymagające podania hasła do otwarcia:

Projekty uchwał

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

Projekt zmiany treści Statutu

Projekt zmiany treści Regulaminu Zarządu

image_pdfimage_print