1

Ogłoszenie o konkursach

Ogłoszenie o naborach wniosków nr 5/2022

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza ogłasza nabór wniosków w ramach w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”, objętych Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY).

Zakres tematyczny operacji: Rozwój gospodarstw rybackich i podmiotów związanych z sektorem rybackim (przedsięwzięcie 1.2.1).

Wysokość limitu środków w ramach ogłaszanego naboru: 777 693,58 zł. (przy kursie euro 4,7275 zł)*.

* Podana alokacja zależy od aktualnego kursu euro i kwoty wolnych środków przekazywanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na początku każdego miesiąca. LGR dokonuje wyboru operacji do limitu środków w PLN wskazanego w ogłoszeniu o naborze. Wnioskodawcy, którzy nie zmieścili się w dostępnej alokacji środków, a przeszli pozytywnie całość oceny operacji, zostaną wpisani na listę operacji wybranych do dofinansowania, które nie mieszczą się w limicie środków dostępnych w ramach naboru (lista rezerwowa), co daje im status oczekujących na ewentualne zwolnienie środków przez Wnioskodawców mieszczących się w limicie i możliwość uzyskania wsparcia w późniejszym terminie lub w sytuacji, gdy po ponownym przeliczeniu limitu środków przez Samorząd Województwa w trakcie rozpatrywania wniosków po kursie bieżącym wymiany EUR do PLN, wskazanym przez MRiRW za miesiąc poprzedzający miesiąc dokonania obliczeń pojawią się wolne środki w kwocie umożliwiającej sfinansowanie oczekującej operacji. Zależność alokacji od kursu Euro może powodować również, że wskazane na liście ocenionych operacji wniosku wybrane i mieszczące się w limicie w momencie ponownego przeliczenia alokacji nie zmieszczą się w zaktualizowanym limicie.
Wnioskodawca przystępując do naboru, przyjmuje do wiadomości powyższą informacje i akceptuje ujęte w niej warunki.

Termin składania wniosków: Od 09 stycznia 2023r. do 23 stycznia 2023r. do godz. 12:00.

Kryteria wyboru operacji (link)

Czytaj całe ogłoszenieDOKUMENTY DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE:

DOKUMENTY DO WNIOSKU O PŁATNOŚĆ

POZOSTAŁE DOKUMENTY:
Pomysły na potrawy z ryb

Nie masz pomysłu na wigilijny stół? Nie wiesz w jaki sposób przyrządzić rybę?
Skorzystaj z pomysłów innych i przyrządź je według ich przepisów!

Kulinaria Złotej Łuski:

KARP W SOSIE SŁODKO-KWAŚNYM Z ANANASEM

FILET Z TOŁPYGI Z SOSEM ZIOŁOWYM I KASZĄ JAGLANĄ

FAWORKI Z KARPIA Z KASZĄ KUSKUS

KARP W CIEŚCIE PIWNYM Z BURACZKAMI

ROLADA Z KARPIA KRÓLEWSKIEGO

WĘDZUŚ SOSNOWICKI

PIEROGI RYBNE Z PĘCZAKIEM I BOROWIKAMI

KLOPSIKI Z KARPIA W SOSIE ŚLIWKOWYM

WYKWINTNE PIEROGI Z KARPIEM W RAZOWYM CIEŚCIE

KARP NADZIEWANY KASZĄ GRYCZANĄ

PASZTECIKI Z FARSZEM RYBNYM

TARTA Z WĘDZONYM KARPIEM

Te i inne przepisy znajdziesz w naszych przewodnikach kulinarnych:

Przewodnik kulinarny “Ryba od kuchni”
 
Przewodnik kulinarny „Smaki Złotej Łuski”

Przyrządzony przez Ciebie karp nadal ma ości?
Zobacz jak należy go filetować: BEZOŚCIOWE FILETOWANIE KARPIA

 

Pomocne mogą być filmy kulinarne z przepisami na pyszne potrawy z karpia, które przygotowała zaprzyjaźniona Rybacka Lokalna Grupa Działania „Opolszczyzna”.  Przygotował je Szef Kuchni Kamil Klekowski. Znajdziecie w niej też instrukcje jak filetować karpia i pstrąga oraz jak podzielić ryby na elementy. Te rady i receptury mogą się przydać podczas zbliżających się Świąt, ale oczywiście sugerujemy korzystanie z nich nie tylko od święta.

Link do playlisty na Youtube GOTUJ RYBY – przepisy kulinarne

Linki postów na Facebooku Rybackiej Lokalnej Grupa Działania „Opolszczyzna”:

FILETOWANIE KARPIA!

JAK FILETOWAĆ PSTRĄGA!

WYWAR RYBNY

PIECZEŃ Z KARPIA A’ LA RZYMSKA Z SOSEM POMIDOROWYM!

KOTLETY Z KARPIA I KASZY GRYCZANEJ Z DUSZONYMI PIECZARKAMI

ZABIELANA ZUPA KARPIOWA Z BOCZNIAKAMI I PIETRUSZKĄ

KARP PIECZONY Z GRZYBAMI

KARP PO ŻYDOWSKU – BEZ OŚCI

PIEROGI Z WĘDZONYM KARPIEM, ORZECHAMI, TWAROGIEM I KOPREM – Z MĄKI GRYCZANEJ

Życzymy Wesołych Świąt i smacznego!!!
Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa zatwierdzony

9 grudnia br. Komisja Europejska zatwierdziła drugi pogram realizowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi: Fundusze Europejskie dla Rybactwa – poinformował wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk podczas wspólnej konferencji z podsekretarzem stanu Krzysztofem Cieciórą.

Budżet Programu to 732 mln euro

– To są środki na wsparcie sektora rybackiego, rybaków, przetwórców i akwakultury oraz rekompensaty za znaczne ograniczenie możliwości połowów – stwierdził szef resortu rolnictwa.

Główne cele Programu

Szczegóły dotyczące Funduszy Europejskich dla Rybactwa przedstawił podsekretarz stanu Krzysztof Ciecióra.

– 512 mln euro wpływa do nas bezpośrednio z Unii Europejskiej, a 219 mln euro to środki współfinansujące z budżetu krajowego – poinformował wiceminister.

Jako główne cele realizacji programu podsekretarz stanu wskazał m.in. na: zrównoważone pozyskiwanie zasobów rybnych oraz zwiększanie bezpieczeństwa żywnościowego poprzez zwiększanie potencjału akwakultury.

– Jesteśmy jednym z większych producentów ryb z akwakultury, jak choćby karpia, i będziemy zwiększać wsparcie tego sektora – podkreślił wiceminister Krzysztof Ciecióra.

– Mamy w Polsce jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów przetwórstwa rybnego w Europie – stwierdził wiceminister.

Jednocześnie zwrócił uwagę na brak krajowego surowca i dlatego bardzo mocno będzie wspierana także akwakultura.

Do kogo skierowany jest Program

Program skierowany jest do rybaków morskich, do Lokalnych Rybackich Grup Działania, do organizacji rybackich, organizacji zrzeszających producentów oraz do instytucji naukowych.

Podział środków

– Bardzo świadomie podjęliśmy decyzję, że chcemy w równym stopniu wspierać rybactwo morskie i rybactwo śródlądowe, akwakulturą – podkreślił podsekretarz stanu Krzysztof Ciecióra.

– 314 mln euro przeznaczamy na rybactwo morskie i ochronę żywych zasobów wodnych oraz 304 mln euro na akwakulturę – dodał wiceminister.

Jak poinformował podsekretarz stanu Krzysztof Ciecióra silne wsparcie będzie udzielane producentom na wprowadzanie produktów na rynek, aby skracać łańcuchy dostaw.

Przepisy wdrożeniowe

Wiceminister Krzysztof Ciecióra poinformował, że w resorcie trwają aktualnie prace nad projektami ustawy wdrożeniowej i rozporządzeń wykonawczych.

– Zakładamy, że termin wejścia w życie przepisów umożliwiających uruchomienie programu to pierwszy kwartał 2023 roku – poinformował wiceminister Krzysztof Ciecióra.

Prezentacja programu (pdf)
Europejski Fundusz Morski, Rybacki i Akwakultury (EFMRA)

EUROPEJSKI FUNDUSZ MORSKI, RYBACKI I AKWAKULTURY (EFMRA)
Będzie on wdrażany w Polsce za pośrednictwem programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa, którego budżet to blisko 732 mln euro.

EFMRA to jeden z funduszy Unii Europejskiej, który będzie realizowany w latach 2021-2027, następca Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego z lat 2014-2020 (wdrażanego w Polsce za pośrednictwem Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”). EFMRA służy do wykorzystywania środków finansowych z budżetu UE do wspierania wspólnej polityki rybołówstwa, zintegrowanej polityki morskiej oraz unijnego programu na rzecz międzynarodowego zarządzania oceanami.
Fundusz przyczynia się tym samym do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu – elementu unijnej polityki ochrony środowiska i klimatu. Ma być gwarantem dostępności żywności, konkurencyjności gospodarki morskiej oraz wsparciem dla społeczności nadbrzeżnych.

Priorytety EFMRA:
1. Wspieranie zrównoważonego rybołówstwa oraz odbudowy i ochrony żywych zasobów wodnych;
2. Wspieranie zrównoważonej działalności w zakresie akwakultury oraz przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury, a co za tym idzie – przyczynianie się do bezpieczeństwa żywnościowego w Unii;
3. Sprzyjanie zrównoważonej niebieskiej gospodarce na obszarach przybrzeżnych, wyspiarskich i śródlądowych, która obejmuje tradycyjną i nowo powstającą działalność gospodarczą związaną z oceanami, morzami, wybrzeżami i wodami śródlądowymi, oraz wspieranie rozwoju społeczności rybackich i sektora akwakultury;
4. Wzmocnienie międzynarodowego zarządzania oceanami oraz przyczynianie się do zapewnienia bezpieczeństwa czystości mórz i oceanów, ochrony na nich, a także zrównoważonego zarządzania nimi.

Jakie są najważniejsze działania wspierane w ramach EFMRA?
EFMRA wspiera innowacyjne projekty, które przyczyniają się do zrównoważonej eksploatacji zasobów wodnych i morskich oraz zarządzania nimi. Fundusz sprzyja przede wszystkim:
• zrównoważonej i niskoemisyjnej działalności połowowej;
• ochronie różnorodności biologicznej mórz i ekosystemów morskich;
• zaopatrzeniu europejskich konsumentów w zdrową żywność pochodzenia morskiego wysokiej jakości;
• zwiększaniu atrakcyjności społeczno-ekonomicznej sektora rybołówstwa i odmłodzeniu tego sektora, w szczególności w przypadku łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego;
• rozwojowi zrównoważonej i konkurencyjnej akwakultury zwiększającej bezpieczeństwo żywnościowe;
• rozwojowi umiejętności i poprawie warunków pracy w sektorach rybołówstwa i akwakultury;
• gospodarczej i społecznej witalności społeczności nadbrzeżnych;
• innowacjom w ramach zrównoważonej niebieskiej gospodarki;
• ochronie na morzu, dzięki której morza są bezpieczne;
• współpracy międzynarodowej, dzięki której oceany będą zdrowe, bezpieczne i zarządzane w sposób zrównoważony.

Kto będzie mógł ubiegać się o dofinansowanie?
Program jest skierowany do:
• podmiotów prowadzących działalność w zakresie rybołówstwa morskiego, rybactwa śródlądowego, chowu i hodowli ryb, przetwarzania i obrotu produktami rybołówstwa i akwakultury,
• Rybackich Lokalnych Grup Działania,
• organizacji rybackich, organizacji zrzeszających producentów akwakultury, organizacji producentów ryb, związków, stowarzyszeń fundacji i organizacji pożytku publicznego realizujących statutowe działania w zakresie rybactwa,
• instytutów naukowo-badawczych,
• administracji.

Więcej informacji uzyskasz na stronie:
fundusze europejskie dla rybactwa na lata 2021-2027

Pobierz ulotkę