1

Realizacja operacji własnej w zakresie optymalizacji produkcji rybackiej i badania popytu

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” informuje, że w związku z faktem, że do dnia 25 maja 2022r. do biura stowarzyszenia nie wpłynęło żadne zgłoszenie zamiaru realizacji operacji, LGR „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” podejmuje się realizacji operacji w ramach w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”, objętych Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY) jako operacji własnej w zakresie „Optymalizacja produkcji rybackiej i badanie popytu” (przedsięwzięcie 3.2.2).

W ramach powyższego przedsięwzięcia zaplanowano działanie ujęte w celu szczegółowym „Popularyzacja i promocja rybactwa śródlądowego” realizujące cel ogólny „Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego”, zgodnie z § 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

 
Szkolenie z zasad konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach PO RYBY 2014 – 2020

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Departament Wsparcia Rybactwa zaprasza 23 czerwca 2022 r. o g. 10:00 na szkolenie w zakresie stosowania Zasad konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

W trakcie szkolenia omówione zostaną zagadnienia związane z przeprowadzeniem postępowania ofertowego, w tym jak prawidłowo sporządzić zapytanie ofertowe czy protokół z wyboru wykonawców. Ponadto zostanie omówiony Portal Ogłoszeń ARiMR.

Aby jak największa grupa zainteresowanych mogła uczestniczyć w spotkaniu, zostanie ono zorganizowane online, za pośrednictwem aplikacji MS TEAMS.

Link do spotkania: Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach PO RYBY

Dołączenie do spotkania będzie możliwe przy użyciu powyższego linku opublikowanego na stronie ARiMR, w dziale Aktualności.

Agenda webinarium:

Godzina Temat prezentacji
10.00 – 10.10 Powitanie uczestników oraz wprowadzenie do tematyki szkolenia Bartłomiej Kandziak

Dyrektor Departamentu Wsparcia Rybactwa ARiMR

 

10.10 – 11.30 Przeprowadzanie zamówień z zachowaniem Zasad konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” cz. I Marta Zontek

Główny specjalista

Wydziału Procedur Departamentu Wsparcia Rybactwa ARiMR

11.30 – 11.45 Przerwa
11.45 – 13.00 Przeprowadzanie zamówień z zachowaniem Zasad konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” cz. II, w tym omówienie Portalu Ogłoszeń ARiMR zasady przeprowadzenia postępowania ofertowego Marta Zontek

Główny specjalista

Wydziału Procedur Departamentu Wsparcia Rybactwa ARiMR

Zakończenie szkolenia

Źródło: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
https://www.gov.pl/web/arimr/szkolenie-z-zasad-konkurencyjnego-wyboru-wykonawcow-w-ramach-po-ryby-2014–2020