1

Uwaga!!! Termin nadsyłania prac konkursowych został wydłużony do 21 lutego 2022r.

Konkurs dla dzieci! My i RYBY- jak Europejski Fundusz Morski i Rybacki zmienił otoczenie wokół nas?

 

Lubisz malować, rysować albo wyklejać? Zauważyłaś/eś zmiany w Twojej okolicy?? Chcesz się tym z nami podzielić? Jeśli tak, to ten konkurs jest właśnie dla Ciebie!

Zasady są proste

Pokaż nam, co zmieniło się w Twoim otoczeniu, dzięki Europejskiemu Funduszowi Morskiemu i Rybackiemu. Może będzie to nowe miejsce rekreacji i odpoczynku nad wodą, wybudowana ścieżka edukacyjno – przyrodnicza albo nowe huśtawki na placu zabaw? A może brałeś udział w dodatkowych zajęciach lub warsztatach albo rodzice rozwinęli swoją firmę? Może w Twojej okolicy zmodernizowano stawy, w których rybacy hodują karpie? Może wiesz, że niedaleko od Ciebie hodowane są inne ryby np. pstrągi, jesiotry…?

Rozejrzyj się wokół, te zmiany są wszędzie wokół nas.

Wystarczy, że namalujesz, narysujesz czy wykleisz i wyślesz nam swoją pracę konkursową prezentującą, jak wiele w Polsce zmieniły środki unijne, w szczególności z Europejskiego Funduszu Morskiemu i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” (PO RYBY 2014-2020). Format i technika jest dowolna, wszystko zależy od Twojej kreatywności.

Kto może wziąć udział?

Konkurs dla uczniów szkół podstawowych:

  • klas I- III,
  • klas IV- VI,
  • klas VII-VIII.

Wygraj nagrody!

Wyłonimy 3 laureatów, których prace charakteryzować się będą oryginalnością, pomysłowością, estetyką oraz zgodnością z tematyką konkursu- w każdej kategorii wiekowej, w każdym z 16 województw.

Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe o wartości do 200 zł. Dodatkowo przyznane zostaną także wyróżnienia w formie upominków reklamowych, związanych z działalnością MRiRW i Europejskim Funduszem Morskim i Rybackim.

Zgłoś swoją pracę!

Zgłoś się do konkursu za pomocą formularza zgłoszeniowego. Wyślij pracę konkursową z wypełnionym przez rodzica lub opiekuna prawnego formularzem zgłoszeniowym w formie elektronicznej (skan lub zdjęcie) na adres: MyiRYBY@minrol.gov.pl.

Na Twoją pracę czekamy do 21 lutego 2022 r.

 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

Zainspiruj się i zobacz przykładowe projekty.

Materiały

Do pobrania
Regulamin​ konkursu

Do pobrania
Formularz​ zgłoszenia

Do pobrania
Oświadczenia​ dotyczące praw autorskich i licencji
Wyniki konkursów

Przedstawiamy listy wniosków wybranych do dofinansowania operacji złożonych w konkursach ogłoszonych 16 listopada 2021r.

Konkurs nr 1/2021
Podejmowanie lub rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGR (przedsięwzięcie 1.1.1)

Lista operacji zgodnych z LSR:

Lista-operacji-zgodnych-z-LSR-1.1.1

Lista operacji wybranych do dofinansowania:

Lista-operacji-1.1.1


Konkurs nr 2/2021
Rozwój gospodarstw rybackich i podmiotów związanych z sektorem rybackim (przedsięwzięcie 1.2.1)

Lista operacji zgodnych z LSR:

Lista-operacji-zgodnych-z-LSR-1.2.1

Lista operacji wybranych do dofinansowania:

Lista-operacji-1.2.1


Konkurs nr 5/2021
Zabezpieczanie i przywracanie stanu pierwotnego produkcji rybackiej (przedsięwzięcie 2.2.1)

Lista operacji zgodnych z LSR:

Lista-operacji-zgodnych-z-LSR-2.2.1

Lista operacji wybranych do dofinansowania:

Lista-operacji-2.2.1


Konkurs nr 6/2021
Wspieranie działań informacyjno-promocyjnych o zasięgu lokalnym,
ponadregionalnym i międzynarodowym na obszarze LGR (przedsięwzięcie 3.2.1)

Lista operacji zgodnych z LSR:

Lista-operacji-zgodnych-z-LSR-3.2.1

Lista operacji wybranych do dofinansowania:

Lista-operacji-3.2.1


Protokół z VII posiedzenia Rady LGR:

Protokol-z-VII-Posiedzenia-Rady-12.01.2022


Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia protestu, jeżeli operacja:

– uzyskała negatywną ocenę zgodności z LSR, albo
– została ustalona przez LGR kwota wsparcia niższa niż wnioskowana, albo
– nie uzyskała minimalnej liczby punktów określonej w ogłoszeniu o naborze, albo
– w dniu przekazania przez LGR wniosków do ZW nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

Podstawa wniesienie protestu przez wnioskodawców, których operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie może być wyłączną przesłanką wniesienia protestu. Ponadto przy rozpatrywaniu protestu pod uwagę brane są treści zawarte w dokumentacji aplikacyjnej złożonej w naborze.

Protest jest wnoszony w formie pisemnej i zawiera:

– oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu;
– oznaczenie wnioskodawcy;
– znak sprawy wniosku o dofinansowanie operacji;
– wskazanie negatywnej oceny zgodności projektu z LSR, z którą wnioskodawca się nie zgadza;
– wskazanie kryteriów wyboru operacji, z którymi oceną wnioskodawca się nie zgadza, wraz z uzasadnieniem;
– wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem;
– podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania wnioskodawcy.

Protest wnosi się do Zarządu Województwa Lubelskiego za pośrednictwem LGR w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisma informacyjnego o decyzji Rady, odnoszącego się do rozpatrzenia wniosku.

Formularz protestu (do pobrania)
7 stycznia 2022r. biuro LGR nieczynne

Zgodnie z Zarządzeniem nr 2/21 Prezesa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” z dnia 30 grudnia 2021r. ustala się  dla pracowników biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” dniem wolnym od pracy dzień 7 styczeń 2022r. – za dzień 1 styczeń 2022r. (Nowy Rok).

W związku z powyższym 7 stycznia 2022r. biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” będzie nieczynne.