Lokalna Grupa Rybacka "W dolinie Tyśmienicy i Wieprza"

  • Kliknij aby dowiedzieć się więcej

  • Kliknij aby dowiedzieć się więcej

  • Kliknij aby dowiedzieć się więcej

  • Kliknij aby dowiedzieć się więcej

  • Kliknij aby dowiedzieć się więcej

 

Stanowisko Rady LGR podczas oceny wniosków złożonych w konkursie I/2017 i II/2017

Email Drukuj PDF

     Ze względu na z błędnie określony zakres kryterium w przypadku przedsięwzięcia 1.1.1 "Podejmowanie lub rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGR" w przypadku operacji w zakresie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej niezwiązanej bezpośrednio z rybactwem, gdy koszt 1 miejsca pracy jest wyższy niż 150 000 zł. dotacji, a niższy niż 250 000 zł. Rada postanowlła przyznawać 3 punkty.
     Obecnie w kryterium nr 2 „Koszt utrzymania jednego miejsca pracy” przyznaje się 2 punkty, jeżeli koszt 1 miejsca pracy jest wyższy niż 250 000 zł dotacji , a w przypadku , kiedy jest niższy lub równy 150 000 zł dotacji przyznaje się 4 punkty. Wynika z tego, że w przypadku, gdy koszt 1 miejsca pracy jest wyższy niż 150 000 zł dotacji, a niższy niż lub równy 250 000 zł dotacji nie powinno się przyznawać punktów lub nie powinno się brać pod uwagę tego kryterium do oceny. Przyznanie większej lub mniejszej liczby punktów, lub nieprzyznanie żadnych punktów byłoby nieuczciwe w stosunku do wnioskodawców, którzy spełniają warunki zapisane w kryteriach oceny operacji. Dlatego też Rada oceniająca wnioski stoi na stanowisku, iż byłoby to krzywdzące dla wnioskodawców, którzy spełniają pośrednie kryterium i postanowiła przyznawać 3 punkty w przypadkach, kiedy koszt 1 miejsca pracy jest wyższy niż 150 000 zł. dotacji, a niższy niż lub równy 250 000 zł., co jest wartością pośrednią pomiędzy minimalną a maksymalną wartością punktową.

     Analogicznie, ze względu na z błędnie określony zakres kryterium w przypadku przedsięwzięcia 1.2.1 "Rozwój gospodarstw rybackich i podmiotów związanych z sektorem rybackim" w przypadku operacji w zakresie rozwoju gospodarstw rybackich i wsparcia wykorzystania atutów środowiska naturalnego, gdy koszt 1 miejsca pracy jest wyższy niż 75 000 zł. dotacji, a niższy niż lub równy 250 000 zł. Rada postanowlła przyznawać 3 punkty.
     Obecnie w kryterium nr 2 „Koszt utrzymania jednego miejsca pracy” przyznaje się 2 punkty, jeżeli koszt 1 miejsca pracy jest wyższy niż 250 000 zł dotacji , a w przypadku, kiedy jest niższy lub równy 75 000 zł dotacji przyznaje się 4 punkty. Wynika z tego, że w przypadku gdy koszt 1 miejsca pracy jest wyższy niż 75 000 zł dotacji, a niższy niż lub równy 250 000 zł dotacji nie powinno się przyznawać punktów lub nie powinno się brać pod uwagę tego kryterium do oceny. Przyznanie większej lub mniejszej liczby punktów, lub nieprzyznanie żadnych punktów byłoby nieuczciwe w stosunku do wnioskodawców, którzy spełniają warunki zapisane w kryteriach oceny operacji. Dlatego też Rada oceniająca wnioski stoi na stanowisku, iż byłoby to krzywdzące dla wnioskodawców, którzy spełniają pośrednie kryterium i postanowiła przyznawać 3 punkty w przypadkach, kiedy koszt 1 miejsca pracy jest wyższy niż 75 000 zł. dotacji, a niższy niż lub równy 250 000 zł. , co jest pośrednią wartością punktową.

W związku z tym przed przystąpieniem do oceny wniosków Rada podjęła stosowne uchwały:
Uchwała nr 2 w sprawie przyjęcia stanowiska przez Radę Lokalnej Grupy Rybackiej „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” podczas oceny wniosków złożonych w konkursie 1/2017
Uchwała nr 3 w sprawie przyjęcia stanowiska przez Radę Lokalnej Grupy Rybackiej „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” podczas oceny wniosków złożonych w konkursie 2/2017Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2011 - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "W dolinie Tyśmienicy i Wieprza"