Lokalna Grupa Rybacka "W dolinie Tyśmienicy i Wieprza"

  • Kliknij aby dowiedzieć się więcej

  • Kliknij aby dowiedzieć się więcej

  • Kliknij aby dowiedzieć się więcej

  • Kliknij aby dowiedzieć się więcej

  • Kliknij aby dowiedzieć się więcej

 

Wyniki oceny wniosków

Email Drukuj PDF

Konkurs nr I/2017
Podejmowanie lub rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGR (przedsięwzięcie 1.1.1)

Uchwała nr I/2/2017 Rady Lokalnej Grupy Rybackiej „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” z dnia 31.07.2017r.  w sprawie przyjęcia stanowiska przez Radę Lokalnej Grupy Rybackiej „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” podczas oceny wniosków złożonych w konkursie I/2017

- Lista operacji zgodnych z Lokalną strategią Rozwoju

- Lista operacji wybranych do dofinansowania (mieszących się w limicie środków wskazanych w naborze i uzyskały minimalną liczbę punktów w ramach oceny według kryteriów wyboru)

- Lista operacji niewybranych do dofinansowania (operacje, które uzyskały minimalną liczbę punktów w ramach oceny według kryteriów wyboru ale nie mieściły się w limicie środków wskazanych w naborze oraz operacje które nie uzyskały minimalnej liczbę punktów w ramach oceny według kryteriów wyboru)


Konkurs nr II/2017
Rozwój gospodarstw rybackich i podmiotów związanych z sektorem rybacki (przedsięwzięcie 1.2.1)

Uchwała nr I/3/2017 Rady Lokalnej Grupy Rybackiej „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” z dnia 31.07.2017r.  w sprawie przyjęcia stanowiska przez Radę Lokalnej Grupy Rybackiej „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” podczas oceny wniosków złożonych w konkursie II/2017

- Lista operacji zgodnych z Lokalną strategią Rozwoju

- Lista operacji wybranych do dofinansowania (mieszących się w limicie środków wskazanych w naborze i uzyskały minimalną liczbę punktów w ramach oceny według kryteriów wyboru)


Konkurs nr III/2017
Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LGR (przedsięwzięcie 2.1.1)

- Lista operacji zgogodnych z Lokalną strategią Rozwoju

- Lista operacji wybranych do dofinansowania (mieszących się w limicie środków wskazanych w naborze i uzyskały minimalną liczbę punktów w ramach oceny według kryteriów wyboru)


Konkurs nr III/2017
Zabezpieczanie i przywracanie stanu pierwotnego produkcji rybackiej (przedsięwzięcie 2.2.1)

- Lista operacji zgodnych z Lokalną strategią Rozwoju

- Lista operacji wybranych do dofinansowania (mieszących się w limicie środków wskazanych w naborze i uzyskały minimalną liczbę punktów w ramach oceny według kryteriów wyboru)


- Formularz protestu

- Protokół z posiedzenia Rady dotyczący oceny i wyboru operacji


 Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2011 - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "W dolinie Tyśmienicy i Wieprza"