Lokalna Grupa Rybacka "W dolinie Tyśmienicy i Wieprza"

 • Kliknij aby dowiedzieć się więcej

 • Kliknij aby dowiedzieć się więcej

 • Kliknij aby dowiedzieć się więcej

 • Kliknij aby dowiedzieć się więcej

 • Kliknij aby dowiedzieć się więcej

 

Dokumenty konkursowe

Email

Szanowni Państwo.
Poniżej przedstawiamy Państwu dokumenty niezbędne do aplikowanie o wsparcie w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 opublikowane na stronie MGMiŻŚ. Formularz wniosku o dofinansowanie z wypełnioną częścią Sekcji A znajduje się w zakładce "DOKUMENTY"

 1. Formularz wniosku o dofinansowanie              1.a) Formularz wniosku o dofinansowanie z wypełnioną przez LGR częścią Sekcji A
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
 3. Biznes Plan uproszczony
 1. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym (500 000 EUR)
 2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w przypadku pozostałych rodzajów działalności (200 000EUR)
 3. Zaświadczenie o pomocy de minimis
 1. Wzór umowy o dofinansowanie
 2. Załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie- zestawienie rzeczowo-finansowe operacji
 3. Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie- harmonogram wypłaty zaliczki
 4. Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie- wniosek Beneficjenta o wypłatę zaliczki
 5. Załącznik nr 4 do umowy o dofinansowanie- harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych
 1. Formularz wniosku o płatność
 2. Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność
 1. Wniosek o wpis do ewidencji producentów
 2. Rozporzadzenie MGMiŻŚ w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji (...) realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność... (Dz. U. poz. 1435 z 2016 r.)
 3. Rozporzadzenie MGMiŻŚ w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek... (Dz. U. poz. 189 z 2017 r.)


Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2011 - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "W dolinie Tyśmienicy i Wieprza"