Lokalna Grupa Rybacka "W dolinie Tyśmienicy i Wieprza"

 • Kliknij aby dowiedzieć się więcej

 • Kliknij aby dowiedzieć się więcej

 • Kliknij aby dowiedzieć się więcej

 • Kliknij aby dowiedzieć się więcej

 • Kliknij aby dowiedzieć się więcej

 

Konkursy

Ogłoszenia o naborach wniosków o dofinansowanie operacji

Email Drukuj PDF

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza ogłasza nabór wniosków w ramach w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”, objętych Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY).
Wnioski można składać bezpośrednio w biurze LGR od 26 czerwca 2017r. do 10 lipca 2017r. w godzinach pracy biura od 8:00 do 16:00, przy czym ostateczny termin składania wniosków w ramach konkursu upływa 10 lipca 2017r. o godz. 15:00. Szczegółowe informacje znajdują się poniżej.

Do wniosku należy dołączyć podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (dotyczy osób fizycznych).

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (dotyczy pozostałych osób i jednostek)
 

 

Ogłoszenie nr 1/2017
o naborze wniosków o dofinansowanie operacji w zakresie przedsięwzięcia
„Podejmowanie lub rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGR"
(przedsięwzięcie 1.1.1)


Ogłoszenie nr 2/2017
o naborze wniosków o dofinansowanie operacji w zakresie przedsięwzięcia
"Rozwój gospodarstw rybackich i podmiotów związanych z sektorem rybackim"
(przedsięwzięcie 1.2.1)


Ogłoszenie nr 3/2017
o naborze wniosków o dofinansowanie operacji w zakresie przedsięwzięcia
"Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LGR"
(przedsięwzięcie 2.1.1)


Ogłoszenie nr 4/2017
o naborze wniosków o dofinansowanie operacji w zakresie przedsięwzięcia
"Zabezpieczenie i przywracanie stanu pierwotnego produkcji rybackiej"
(przedsięwzięcie 2.2.1)

Dokumenty konkursowe

Email

Szanowni Państwo.
Poniżej przedstawiamy Państwu dokumenty niezbędne do aplikowanie o wsparcie w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 opublikowane na stronie MGMiŻŚ. Formularz wniosku o dofinansowanie z wypełnioną częścią Sekcji A znajduje się w zakładce "DOKUMENTY"

 1. Formularz wniosku o dofinansowanie              1.a) Formularz wniosku o dofinansowanie z wypełnioną przez LGR częścią Sekcji A
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
 3. Biznes Plan uproszczony
 1. Wzór umowy o dofinansowanie
 2. Załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie- zestawienie rzeczowo-finansowe operacji
 3. Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie- harmonogram wypłaty zaliczki
 4. Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie- wniosek Beneficjenta o wypłatę zaliczki
 5. Załącznik nr 4 do umowy o dofinansowanie- harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych
 1. Formularz wniosku o płatność
 2. Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność
 1. Wniosek o wpis do ewidencji producentów
 2. Rozporzadzenie MGMiŻŚ w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji (...) realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność... (Dz. U. poz. 1435 z 2016 r.)
 3. Rozporzadzenie MGMiŻŚ w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek... (Dz. U. poz. 189 z 2017 r.)

Zasady doradztwa świadczonego przez pracowników LGR

Email
 1. Doradztwo  jest świadczone nieodpłatnie.
 2. Usługi doradcze, świadczą pracownicy Biura LGR, mający te zadania w zakresie obowiązków zgodnie z opisem stanowisk.
 3. Doradztwo prowadzone jest w Biurze Lokalnej Grupy Rybackiej w godzinach jego pracy lub po spotkaniach informacyjnych prowadzonych przez biuro dotyczących m.in. prowadzonych naborów wniosków. W uzasadnionych przypadkach doradztwo prowadzone jest w innych godzinach, w tym w szczególności w sytuacji zgłoszenia potrzeby doradztwa przez osoby niesprawne ruchowo lub inne osoby z grup defaworyzowanych.
 4. Aby skorzystać z bezpośredniego doradztwa w biurze zaleca się uprzednie, telefoniczne lub mailowe ustalenie terminu.
 5. Doradztwo realizowane przez Biuro obejmuje w szczególności następujące tematy:
Więcej…

Strona 1 z 2Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2011 - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "W dolinie Tyśmienicy i Wieprza"