Lokalna Grupa Rybacka "W dolinie Tyśmienicy i Wieprza"

  • Kliknij aby dowiedzieć się więcej

  • Kliknij aby dowiedzieć się więcej

  • Kliknij aby dowiedzieć się więcej

  • Kliknij aby dowiedzieć się więcej

  • Kliknij aby dowiedzieć się więcej

 

Konkursy

Zasady doradztwa świadczonego przez pracowników LGR

Email
  1. Doradztwo  jest świadczone nieodpłatnie.
  2. Usługi doradcze, świadczą pracownicy Biura LGR, mający te zadania w zakresie obowiązków zgodnie z opisem stanowisk.
  3. Doradztwo prowadzone jest w Biurze Lokalnej Grupy Rybackiej w godzinach jego pracy lub po spotkaniach informacyjnych prowadzonych przez biuro dotyczących m.in. prowadzonych naborów wniosków. W uzasadnionych przypadkach doradztwo prowadzone jest w innych godzinach, w tym w szczególności w sytuacji zgłoszenia potrzeby doradztwa przez osoby niesprawne ruchowo lub inne osoby z grup defaworyzowanych.
  4. Aby skorzystać z bezpośredniego doradztwa w biurze zaleca się uprzednie, telefoniczne lub mailowe ustalenie terminu.
  5. Doradztwo realizowane przez Biuro obejmuje w szczególności następujące tematy:
Więcej…


Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2011 - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "W dolinie Tyśmienicy i Wieprza"