Lokalna Grupa Rybacka "W dolinie Tyśmienicy i Wieprza"

  • Kliknij aby dowiedzieć się więcej

  • Kliknij aby dowiedzieć się więcej

  • Kliknij aby dowiedzieć się więcej

  • Kliknij aby dowiedzieć się więcej

  • Kliknij aby dowiedzieć się więcej

 

Dokumenty

Nazwa Pliku Rozmiar Pobrań
Priorytet 4 ogólne informacje 679.08 KB Pobierz 72
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie 820.07 KB Pobierz 36
Wzór wniosku o dofinansowanie Priorytet 4 PO RYBY 2014-2020 1.25 MB Pobierz 213
Biznes plan uproszczony PO RYBY 2014-2020 - wzór 1.9 MB Pobierz 44
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym (500 000 EUR) 80.72 KB Pobierz 57
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w przypadku pozostałych rodzajów działalności (200 000EUR) 76.61 KB Pobierz 61
Zaświadczenie o pomocy de minimis 27.88 KB Pobierz 60
Wzór umowy o dofinansowanie z załącznikami 810.16 KB Pobierz 50
Wzór wniosku o płatność Priorytet 4 PO RYBY 2014-2020 1.18 MB Pobierz 48
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność 883.32 KB Pobierz 29
Kryteria oceny operacji 277.1 KB Pobierz 534
Zasady doradztwa świadczonego przez pracowników LGR 298.26 KB Pobierz 54
Tabela zgodności celów i przedsięwzięć LSR z celami 282.05 KB Pobierz 224
Formularz protestu 72.5 KB Pobierz 4
Rozporządzenie MGMiŻŚ w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań (…) realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność... 807 KB Pobierz 127
Rozporządzenie MGMiŻŚ w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek... 114.66 KB Pobierz 75
Lokalna Strategia Rozwoju LGR na lata 2016-2023 2.05 MB Pobierz 738
Statut LGR 366.64 KB Pobierz 235
Deklaracja Członkowska Stowarzyszenia LGR 42 KB Pobierz 1239
Regulamin Pracy Zarządu LGR 209.69 KB Pobierz 234
Regulamin Biura LGR 644.68 KB Pobierz 234
Regulamin Rady LGR 445.99 KB Pobierz 225
Procedura oceny i wyboru operacji 633.48 KB Pobierz 276
Procedura oceny i wyboru operacji własnych 386.22 KB Pobierz 249
Ankieta monitorująca wskaźniki realizujące cele oraz przedsięwzięcia LSR 243.62 KB Pobierz 326
Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność 7.75 MB Pobierz 180
Logo znaku PO RYBY 2014-2020 1.37 MB Pobierz 100
Logo LGR 1.03 MB Pobierz 826
Logo UE EFMR 3.72 MB Pobierz 109
Logo MGMiŻŚ 1.85 MB Pobierz 104
Księga wizualizacji znaku PO RYBY 2014-2020 1.79 MB Pobierz 104
Mapa obszaru objętego LSROR 2.22 KB Pobierz 718
Dobre praktyki na terenie LGR 2.96 MB Pobierz 538
Dobre praktyki na terenie wybranych LGR z Sieci Południowej 13.77 MB Pobierz 520Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2011 - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "W dolinie Tyśmienicy i Wieprza"