Lokalna Grupa Rybacka "W dolinie Tyśmienicy i Wieprza"

  • Kliknij aby dowiedzieć się więcej

  • Kliknij aby dowiedzieć się więcej

  • Kliknij aby dowiedzieć się więcej

  • Kliknij aby dowiedzieć się więcej

  • Kliknij aby dowiedzieć się więcej

 

Dokumenty

Nazwa Pliku Rozmiar Pobrań
Priorytet 4 ogólne informacje 358.64 KB Pobierz 62
Wzór wniosku o dofinansowanie Priorytet 4 PO RYBY 2014-2020 643.4 KB Pobierz 119
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie 818.63 KB Pobierz 99
Biznes plan uproszczony PO RYBY 2014-2020 - wzór 1.9 MB Pobierz 87
Kryteria oceny operacji 277.1 KB Pobierz 325
Wzór umowy o dofinansowanie z załącznikami 528.1 KB Pobierz 55
Wniosek o wypłatę zaliczki 13.62 KB Pobierz 47
Harmonogram wypłaty zaliczki 13.73 KB Pobierz 45
Rozporządzenie MGMiŻŚ w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań (…) realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność... 807 KB Pobierz 58
Rozporządzenie MGMiŻŚ w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek... 114.66 KB Pobierz 8
Wzór wniosku o płatność Priorytet 4 PO RYBY 2014-2020 581.3 KB Pobierz 52
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność 905.44 KB Pobierz 51
Harmonogram naborów wniosków 100.34 KB Pobierz 242
Zasady doradztwa świadczonego przez pracowników LGR 298.26 KB Pobierz 9
Tabela zgodności celów i przedsięwzięć LSR z celami 282.05 KB Pobierz 128
Lokalna Strategia Rozwoju LGR na lata 2016-2023 2.05 MB Pobierz 601
Statut LGR 366.64 KB Pobierz 207
Deklaracja Członkowska Stowarzyszenia LGR 42 KB Pobierz 1193
Regulamin Pracy Zarządu LGR 209.69 KB Pobierz 202
Regulamin Biura LGR 644.68 KB Pobierz 204
Regulamin Rady LGR 445.99 KB Pobierz 188
Procedura oceny i wyboru operacji 633.48 KB Pobierz 238
Procedura oceny i wyboru operacji własnych 386.22 KB Pobierz 214
Ankieta monitorująca wskaźniki realizujące cele oraz przedsięwzięcia LSR 243.62 KB Pobierz 270
Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność 7.75 MB Pobierz 148
Logo znaku PO RYBY 2014-2020 1.37 MB Pobierz 58
Logo LGR 1.03 MB Pobierz 769
Logo UE EFMR 3.72 MB Pobierz 60
Logo MGMiŻŚ 1.85 MB Pobierz 59
Księga wizualizacji znaku PO RYBY 2014-2020 1.79 MB Pobierz 60
Mapa obszaru objętego LSROR 2.22 KB Pobierz 679
Dobre praktyki na terenie LGR 2.96 MB Pobierz 483
Dobre praktyki na terenie wybranych LGR z Sieci Południowej 13.77 MB Pobierz 470Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2011 - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "W dolinie Tyśmienicy i Wieprza"