Lokalna Grupa Rybacka "W dolinie Tyśmienicy i Wieprza"

  • Kliknij aby dowiedzieć się więcej

  • Kliknij aby dowiedzieć się więcej

  • Kliknij aby dowiedzieć się więcej

  • Kliknij aby dowiedzieć się więcej

  • Kliknij aby dowiedzieć się więcej

 

Dokumenty

Nazwa Pliku Rozmiar Pobrań
Priorytet 4 ogólne informacje 679.08 KB Pobierz 18
Wzór wniosku o dofinansowanie Priorytet 4 PO RYBY 2014-2020 1.25 MB Pobierz 94
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie 819.94 KB Pobierz 21
Biznes plan uproszczony PO RYBY 2014-2020 - wzór 1.9 MB Pobierz 16
Wzór umowy o dofinansowanie z załącznikami 810.16 KB Pobierz 18
Wzór wniosku o płatność Priorytet 4 PO RYBY 2014-2020 1.18 MB Pobierz 18
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność 883.32 KB Pobierz 15
Kryteria oceny operacji 277.1 KB Pobierz 403
Zasady doradztwa świadczonego przez pracowników LGR 298.26 KB Pobierz 28
Tabela zgodności celów i przedsięwzięć LSR z celami 282.05 KB Pobierz 163
Rozporządzenie MGMiŻŚ w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań (…) realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność... 807 KB Pobierz 88
Rozporządzenie MGMiŻŚ w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek... 114.66 KB Pobierz 36
Lokalna Strategia Rozwoju LGR na lata 2016-2023 2.05 MB Pobierz 647
Statut LGR 366.64 KB Pobierz 214
Deklaracja Członkowska Stowarzyszenia LGR 42 KB Pobierz 1210
Regulamin Pracy Zarządu LGR 209.69 KB Pobierz 215
Regulamin Biura LGR 644.68 KB Pobierz 213
Regulamin Rady LGR 445.99 KB Pobierz 199
Procedura oceny i wyboru operacji 633.48 KB Pobierz 249
Procedura oceny i wyboru operacji własnych 386.22 KB Pobierz 223
Ankieta monitorująca wskaźniki realizujące cele oraz przedsięwzięcia LSR 243.62 KB Pobierz 287
Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność 7.75 MB Pobierz 160
Logo znaku PO RYBY 2014-2020 1.37 MB Pobierz 74
Logo LGR 1.03 MB Pobierz 783
Logo UE EFMR 3.72 MB Pobierz 76
Logo MGMiŻŚ 1.85 MB Pobierz 78
Księga wizualizacji znaku PO RYBY 2014-2020 1.79 MB Pobierz 75
Mapa obszaru objętego LSROR 2.22 KB Pobierz 692
Dobre praktyki na terenie LGR 2.96 MB Pobierz 506
Dobre praktyki na terenie wybranych LGR z Sieci Południowej 13.77 MB Pobierz 485Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2011 - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "W dolinie Tyśmienicy i Wieprza"