Lokalna Grupa Rybacka "W dolinie Tyśmienicy i Wieprza"

  • Kliknij aby dowiedzieć się więcej

  • Kliknij aby dowiedzieć się więcej

  • Kliknij aby dowiedzieć się więcej

  • Kliknij aby dowiedzieć się więcej

  • Kliknij aby dowiedzieć się więcej

 

Dokumenty

Nazwa Pliku Rozmiar Pobrań
Priorytet 4 ogólne informacje 358.64 KB Pobierz 4
Wzór wniosku o dofinansowanie Priorytet 4 PO RYBY 2014-2020 643.4 KB Pobierz 70
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie 818.63 KB Pobierz 53
Biznes plan uproszczony PO RYBY 2014-2020 - wzór 1.9 MB Pobierz 44
Kryteria oceny operacji 277.1 KB Pobierz 265
Wzór umowy o dofinansowanie z załącznikami 528.1 KB Pobierz 19
Wniosek o wypłatę zaliczki 13.62 KB Pobierz 19
Harmonogram wypłaty zaliczki 13.73 KB Pobierz 20
Rozporządzenie MGMiŻŚ w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań (…) realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność... 807 KB Pobierz 7
Wzór wniosku o płatność Priorytet 4 PO RYBY 2014-2020 581.3 KB Pobierz 20
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność 905.44 KB Pobierz 20
Harmonogram naborów wniosków 100.34 KB Pobierz 175
Tabela zgodności celów i przedsięwzięć LSR z celami 282.05 KB Pobierz 20
Lokalna Strategia Rozwoju LGR na lata 2016-2023 2.05 MB Pobierz 533
Statut LGR 366.64 KB Pobierz 181
Deklaracja Członkowska Stowarzyszenia LGR 42 KB Pobierz 1165
Regulamin Pracy Zarządu LGR 209.69 KB Pobierz 177
Regulamin Biura LGR 644.68 KB Pobierz 176
Regulamin Rady LGR 445.99 KB Pobierz 163
Procedura oceny i wyboru operacji 633.48 KB Pobierz 208
Procedura oceny i wyboru operacji własnych 386.22 KB Pobierz 186
Ankieta monitorująca wskaźniki realizujące cele oraz przedsięwzięcia LSR 243.62 KB Pobierz 193
Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność 7.75 MB Pobierz 116
Logo znaku PO RYBY 2014-2020 1.37 MB Pobierz 30
Logo LGR 1.03 MB Pobierz 740
Logo UE EFMR 3.72 MB Pobierz 32
Logo MGMiŻŚ 1.85 MB Pobierz 32
Księga wizualizacji znaku PO RYBY 2014-2020 1.79 MB Pobierz 35
Mapa obszaru objętego LSROR 2.22 KB Pobierz 658
Dobre praktyki na terenie LGR 2.96 MB Pobierz 436
Dobre praktyki na terenie wybranych LGR z Sieci Południowej 13.77 MB Pobierz 433Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2011 - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "W dolinie Tyśmienicy i Wieprza"