Lokalna Grupa Rybacka "W dolinie Tyśmienicy i Wieprza"

  • Kliknij aby dowiedzieć się więcej

  • Kliknij aby dowiedzieć się więcej

  • Kliknij aby dowiedzieć się więcej

  • Kliknij aby dowiedzieć się więcej

  • Kliknij aby dowiedzieć się więcej

 

Dokumenty

Nazwa Pliku Rozmiar Pobrań
Priorytet 4 ogólne informacje 358.64 KB Pobierz 28
Wzór wniosku o dofinansowanie Priorytet 4 PO RYBY 2014-2020 643.4 KB Pobierz 89
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie 818.63 KB Pobierz 69
Biznes plan uproszczony PO RYBY 2014-2020 - wzór 1.9 MB Pobierz 63
Kryteria oceny operacji 277.1 KB Pobierz 286
Wzór umowy o dofinansowanie z załącznikami 528.1 KB Pobierz 35
Wniosek o wypłatę zaliczki 13.62 KB Pobierz 31
Harmonogram wypłaty zaliczki 13.73 KB Pobierz 31
Rozporządzenie MGMiŻŚ w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań (…) realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność... 807 KB Pobierz 24
Wzór wniosku o płatność Priorytet 4 PO RYBY 2014-2020 581.3 KB Pobierz 33
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność 905.44 KB Pobierz 34
Harmonogram naborów wniosków 100.34 KB Pobierz 194
Tabela zgodności celów i przedsięwzięć LSR z celami 282.05 KB Pobierz 63
Lokalna Strategia Rozwoju LGR na lata 2016-2023 2.05 MB Pobierz 561
Statut LGR 366.64 KB Pobierz 194
Deklaracja Członkowska Stowarzyszenia LGR 42 KB Pobierz 1176
Regulamin Pracy Zarządu LGR 209.69 KB Pobierz 191
Regulamin Biura LGR 644.68 KB Pobierz 189
Regulamin Rady LGR 445.99 KB Pobierz 174
Procedura oceny i wyboru operacji 633.48 KB Pobierz 221
Procedura oceny i wyboru operacji własnych 386.22 KB Pobierz 198
Ankieta monitorująca wskaźniki realizujące cele oraz przedsięwzięcia LSR 243.62 KB Pobierz 230
Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność 7.75 MB Pobierz 130
Logo znaku PO RYBY 2014-2020 1.37 MB Pobierz 44
Logo LGR 1.03 MB Pobierz 751
Logo UE EFMR 3.72 MB Pobierz 47
Logo MGMiŻŚ 1.85 MB Pobierz 46
Księga wizualizacji znaku PO RYBY 2014-2020 1.79 MB Pobierz 46
Mapa obszaru objętego LSROR 2.22 KB Pobierz 669
Dobre praktyki na terenie LGR 2.96 MB Pobierz 465
Dobre praktyki na terenie wybranych LGR z Sieci Południowej 13.77 MB Pobierz 450Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2011 - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "W dolinie Tyśmienicy i Wieprza"