Lokalna Grupa Rybacka "W dolinie Tyśmienicy i Wieprza"

  • Kliknij aby dowiedzieć się więcej

  • Kliknij aby dowiedzieć się więcej

  • Kliknij aby dowiedzieć się więcej

  • Kliknij aby dowiedzieć się więcej

  • Kliknij aby dowiedzieć się więcej

 

Dokumenty

Nazwa Pliku Rozmiar Pobrań
Priorytet 4 ogólne informacje 679.08 KB Pobierz 54
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie 820.07 KB Pobierz 23
Wzór wniosku o dofinansowanie Priorytet 4 PO RYBY 2014-2020 1.25 MB Pobierz 190
Biznes plan uproszczony PO RYBY 2014-2020 - wzór 1.9 MB Pobierz 37
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym (500 000 EUR) 80.72 KB Pobierz 36
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w przypadku pozostałych rodzajów działalności (200 000EUR) 76.61 KB Pobierz 38
Zaświadczenie o pomocy de minimis 27.88 KB Pobierz 34
Wzór umowy o dofinansowanie z załącznikami 810.16 KB Pobierz 35
Wzór wniosku o płatność Priorytet 4 PO RYBY 2014-2020 1.18 MB Pobierz 33
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność 883.32 KB Pobierz 14
Kryteria oceny operacji 277.1 KB Pobierz 516
Zasady doradztwa świadczonego przez pracowników LGR 298.26 KB Pobierz 39
Tabela zgodności celów i przedsięwzięć LSR z celami 282.05 KB Pobierz 208
Rozporządzenie MGMiŻŚ w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań (…) realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność... 807 KB Pobierz 112
Rozporządzenie MGMiŻŚ w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek... 114.66 KB Pobierz 56
Lokalna Strategia Rozwoju LGR na lata 2016-2023 2.05 MB Pobierz 709
Statut LGR 366.64 KB Pobierz 222
Deklaracja Członkowska Stowarzyszenia LGR 42 KB Pobierz 1224
Regulamin Pracy Zarządu LGR 209.69 KB Pobierz 226
Regulamin Biura LGR 644.68 KB Pobierz 226
Regulamin Rady LGR 445.99 KB Pobierz 212
Procedura oceny i wyboru operacji 633.48 KB Pobierz 267
Procedura oceny i wyboru operacji własnych 386.22 KB Pobierz 235
Ankieta monitorująca wskaźniki realizujące cele oraz przedsięwzięcia LSR 243.62 KB Pobierz 305
Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność 7.75 MB Pobierz 170
Logo znaku PO RYBY 2014-2020 1.37 MB Pobierz 84
Logo LGR 1.03 MB Pobierz 808
Logo UE EFMR 3.72 MB Pobierz 93
Logo MGMiŻŚ 1.85 MB Pobierz 90
Księga wizualizacji znaku PO RYBY 2014-2020 1.79 MB Pobierz 88
Mapa obszaru objętego LSROR 2.22 KB Pobierz 705
Dobre praktyki na terenie LGR 2.96 MB Pobierz 521
Dobre praktyki na terenie wybranych LGR z Sieci Południowej 13.77 MB Pobierz 500Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2011 - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "W dolinie Tyśmienicy i Wieprza"