Lokalna Grupa Rybacka "W dolinie Tyśmienicy i Wieprza"

  • Kliknij aby dowiedzieć się więcej

  • Kliknij aby dowiedzieć się więcej

  • Kliknij aby dowiedzieć się więcej

  • Kliknij aby dowiedzieć się więcej

  • Kliknij aby dowiedzieć się więcej

 

Komu zależy na "wykończeniu" rybactwa śródlądowego?

 Na spotkaniu w Rytwianach, 9 lutego br., Naczelnik Departamentu Rybołówstwa Pan Adam Sudyk przedstawił kolejną decyzję Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na temat wycofania z Priorytetu 2 PO Rybactwo i Morze poddziałania pn. akwakultura świadcząca usługi środowiskowe. Decyzja ta może spowodować drastyczny regres w polskim rybactwie śródlądowym. Komu zależy na upadku rybactwa śródlądowego? Najpierw była próba wprowadzenia opłat za wodę, teraz brak rekompensat wodnośrodowiskowych. To kolejny gwóźdź do trumny!
...a może to nowy program "Akwakultura minus"?

 Ponizej przedstawiamy list Prezydium Zarządu Polskiego Towarzystwa Rybackiego skierowany do Rybaków.

Szanowni Rybacy

W związku z wiadomościami przedstawionymi przez Naczelnika Departamentu Rybołówstwa Pana Adama Sudyka podczas spotkania w Rytwianach w dn. 09.02 na temat wycofania z Priorytetu 2 PO Rybactwo i Morze poddziałania pn. akwakultura świadcząca usługi środowiskowe zwracamy się do wszystkich rybaków reprezentujących różne organizacje rybackie i niezrzeszonych aby poprzez swoich Kolegów i Koleżanki, którzy będą uczestniczyć w tegorocznej Krajowej Konferencji Hodowców Karpia w Słoku, wyrazili  opinię, która posłuży uczestnikom Konferencji do podjęcia w imieniu całego środowiska rybackiego decyzji odnośnie dalszego postępowania celem przywrócenia tzw. „rekompensat wodnośrodowiskowych” oraz zachowania środków finansowych przeznaczonych na inne poddziałania w ramach Priorytetu 2. Uważamy, że rozwój rybactwa śródlądowego jest nie mniej ważny, a może ważniejszy niż morska gospodarka rybacka, a naruszanie wcześniejszych uzgodnień poza aprobatą rybaków śródlądowych uważamy za niedopuszczalne. Wspólnie walczymy nadal z opłatami za wodę, więc wspólnie walczmy o zachowanie ustalonego wcześniej podziału środków finansowych w ramach PO Rybactwo i Morze.

Prezydium Zarządu Polskiego Towarzystwa RybackiegoWszelkie prawa zastrzeżone (c) 2011 - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "W dolinie Tyśmienicy i Wieprza"